Què és la sindicatura municipal de Greuges?

La Sindicatura Municipal és la institució que, en l’àmbit de la nostra ciutat, té la missió de vetllar pels drets i llibertats de les persones en relació amb l’actuació exercida directament per l’Administració municipal, els seus organismes públics derivats, les empreses municipals i les empreses contractistes de l’Administració que presten a la ciutat serveis públics. 

La Síndica municipal no està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri, basant-se en els principis d’independència i objectivitat.

La Síndica fa recomanacions, però no té competències per sancionar ni obligar a complir les seves resolucions, que no són vinculants.