Qui i com es pot presentar una queixa o reclamació

Qualsevol persona física empadronada a la Seu d’Urgell, sense restricció de nacionalitat, edat o situació legal, pot presentar una queixa a la Síndica Municipal de Greuges.

Això inclou menors d’edat, persones grans, estrangers (amb permisos o sense), etc. I també les persones jurídiques, societats mercantils o entitats, associacions i plataformes veïnals de tota mena.

Les actuacions de la Síndica són gratuïtes.

Per presentar una queixa o reclamació s’ha d’emplenar un formulari amb les dades personals i de contacte de la persona o col·lectiu, explicar-hi el motiu i les accions fetes en relació amb la queixa i si s’ha obtingut resposta de l’Ajuntament i trametre’l a l’Oficina de la Síndica Municipal, o l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Pl. dels Oms 1, de la Seu d’Urgell) ja sigui personalment, a través de correu ordinari a la mateixa adreça o virtualment al correu electrònic: sindicamunicipalgreuges@aj-laseu.cat omplint el següent formulari.

Nom, cognoms i DNI / NIF
Nom, cognoms i DNI / NIF
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud
Nom, adreça, telèfon mòbil, municipi i C.P. o adreça electrònica per rebre les notificacions
D'acord amb la normativa vigent, AUTORITZO a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell que m'enviï avisos per informar-me de les notificacions pendents de recollir en relació aquesta sol·licitud